woensdag 25 april 2018

Recent verscheen het rapport Flora en fauna van het Wethouder Van Gelukpark, 25 jaar planten, vogels en vlinders kijken

Het rapport laat de grote soortenrijkdom zien van het Wethouder van Gelukpark aan de Zeeweg in Bloemendaal, ook wel bekend als de Bokkedoorns. Binnen het Natura2000 gebied Kennemerland-Zuid neemt het duinpark een bijzondere positie in. Het open water van de duinmeren is een trekpleister voor water- en zeevogels, de oeverzone en de struwelen zijn een ideale broedplaats voor tal van vogelsoorten en de hoge duinen met steile noordhellingen zijn rijk aan typische plantensoorten van duingrasland. Althans dit was zo in de beginjaren van deze rapportage.

Tegenwoordig is de betekenis voor vogels, vlinders en planten sterk achteruit gegaan door het zeer intensieve en vrije gebruik van het park. De recreatievoorzieningen zijn teloor gegaan en staan er verwaarloosd bij, de broedvogels zijn achteruitgegaan door de onrust van honden in de struwelen en in de oeverzone, de duinvegetatie en de noordhellingen zijn verworden tot een vlechtwerk van sluippaden en hondenrenplaatsen. De natuur van het Natura2000 duinpark staat onder grote druk.

Wij doen daarom aanbevelingen voor ingrijpende verbetering van het beheer die de natuurwaarden weer tot leven kan laten komen en de recreant slechts een kleine verandering van gedrag vraagt.

Maarten Bongertman en Joop Mourik

 

Bijlage

Deel deze pagina