zaterdag 30 november 2019

Flora cursus ‘Leren determineren’

De KNNV afdeling Haarlem e.o. geeft in het voorjaar van 2020 weer een floracursus. Daarin oefenen we in het op naam brengen van wilde planten met behulp van een boek. Iedere avond is er een korte algemene inleiding. Daarna oefenen we het determineren met levende wilde planten. Er zijn ervaren plantenkenners aanwezig om zo nodig te helpen met het onderscheiden van de kenmerken. Iedereen krijgt een instructiemap, maar men moet zelf voor een flora zorgen.

We werken met de Flora van Heukels, 24ste druk, 2020 een 10x loep (te leen of te koop à € 10 op de cursusavonden) en een pincet.

De 6 cursusavonden zijn op dinsdagen, te beginnen op 14 april en telkens om de veertien dagen, van 19.30 tot 21.45 uur in het NME-centrum op de Haarlemmer kweektuin, Kleverlaan 9 in Haarlem. Bovendien zijn er 2 excursies op nader vast te stellen zaterdagen of vrijdagavonden.

De kosten zijn € 35,-- voor leden van IVN, Vogelwerkgroep en KNNV, en € 45,-- voor niet-leden. Deze bedragen zijn exclusief flora, loep en pincet, maar inclusief het cursusboek. Maximum 20 deelnemers.

Inschrijving door opgave bij marja-franskoning@kpnmail.nl en door de cursuskosten vóór 1 april 2020 over te maken op NL20 TRIO 0198 4666 25 t.n.v. KNNV-afd. Haarlem onder vermelding van Floracursus.

 

Deel deze pagina