vrijdag 11 maart 2016

Inventarisatie Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Naast sierbloemen (phloxen op de foto) komen er in het Westelijk Tuinbouwgebied ook veel soorten wilde planten en dieren voor. Gelegen in de kwelzone van de binnenduinrand zijn op de landerijen, oevers en in de sloten tal van verrassende en regionaal zeldzame soorten te vinden. Tien jaar geleden hebben de KNNV-afd. Haarlem en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de natuurwaarden van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) geïnventariseerd. Het WTG heeft ons gevraagd om dat nog eens te doen en daar heeft uw bestuur ja op gezegd. Zo'n brede inventarisatie kost wel menskracht. We willen in groepjes op pad gaan. Planten, insecten en gallen zullen onder leiding van Dik Vonk op de 2e dinsdag van de maand worden geïnventariseerd. Libellen en vlinders worden onder leiding van Marja Koning bekeken op de 2e donderdagmiddag van de maand. Piet Veel neemt de vissen voor zijn rekening en Dik Vonk besteedt ook aandacht aan de waterdiertjes. We zoeken nog mensen voor de bijen en zweefvliegen en ook voor de vleermuizen. We verwachten niet dat we alles kunnen benoemen, dus laat u niet weerhouden en doe mee. Al doende leer je vanzelf.

Dik, Marja en Piet kunnen dat natuurlijk niet alleen. Zij vragen dan ook aan onze leden om hulp. Het leuke van een dergelijk project is dat de deelnemers er veel van kunnen leren. Er zal in principe 1 x per maand worden geteld en op een vaste dag. Komt die dag niet uit wat het weer betreft, dan probeert de groep het een week later, op dezelfde dag te doen.

Geef je op voor de organismen waar je belangstelling voor hebt bij Dik, 023-525 41 40 of 06-12611347, bij Piet, 06-36482882, of bij Marja, 023-528 90 09 of 06-49902624.

Deel deze pagina