woensdag 5 december 2018

Atlas van 'Libellen in Zuid-Kennemerland'

De KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland is in 1998 begonnen met het monitoren van de libellen in Zuid-Kennemerland. Dat is dus nu 20 jaar en om dat te vieren is er een atlas van 'Libellen in Zuid-Kennemerland' gemaakt.
In de atlas worden de 39 soorten, die in Zuid-Kennemerland de laatste 20 jaar zijn gezien, behandeld. Elke soortbeschrijving begint met een korte karakteristiek, waarna de leefwijze, de biotoop en de toekomst worden besproken. Ook is er steeds een stippenkaart afgedrukt die laat zien in welke km-hokken en in welke aantallen de betreffende soort voorkomt.

In de bijbehorende grafieken is de toe- of afname in één oogopslag af te lezen. In een groene grafiek zijn de aantalsgegevens gecorrigeerd voor de bezoekfrequentie van de monitoringroutes en voor veranderingen in de verdeling van die routes over het onderzoeksgebied in de afgelopen 20 jaar. Deze grafieken zijn gebaseerd op een statistische methode die ook door de Vlinderstichting wordt gehanteerd.

Als voor deze methode onvoldoende gegevens beschikbaar waren is alleen gecorrigeerd voor de bezoekfrequentie (blauwe grafieken). Zijn slechts zeer geringe aantallen geteld en is de betreffende soort niet ieder jaar waargenomen dan zijn zowel de monitoringgegevens als de losse waarnemingen in de grafiek verwerkt (eveneens blauwe grafieken).
In een tabel wordt aangegeven welke veranderingen in vliegtijden in de periode 2001-2017 hebben plaatsgevonden. Zo is bijvoorbeeld de Kleine roodoogjuffer in de loop der jaren vroeger uitgeslopen en langer door blijven vliegen, wat resulteerde in een aanzienlijke verlenging van de vliegperiode.

Op zaterdag 1 december is het eerste exemplaar van de atlas overhandigd aan de directeur van de Vlinderstichting, mevrouw Titia Wolterbeek tijdens de 10e Noord-Hollandse Natuurdag. Deze dag wordt altijd goed bezocht en onze voorzitter Piet Veel liet een overzicht zien van wat er in de atlas allemaal behandeld wordt. Van de vele aanwezigen kreeg de werkgroep grote complimenten voor de verzorging van de inhoud van de atlas. Tijdens de pauzes konden de aanwezigen intekenen, een mogelijkheid waar flink gebruikt van werd gemaakt. Op deze manier kan de werkgroep inschatten hoeveel exemplaren er gedrukt moeten worden.

Hebt u belangstelling voor deze uitgave dan kunt u de atlas bestellen bij Frans Koning e-mail: Marja-franskoning@kpnmail.nl

De afhaalprijs is € 24,50 (M. Hobbemastraat 37, 2102 BJ te Heemstede). Moet de atlas opgestuurd worden, dan komen daar nog verzendkosten bij.

Deel deze pagina