woensdag 31 juli 2019

In de eerste helft van juli is de jaarlijkse telling van de Groenknolorchis en de Honingorchis op het Kennemerstrand weer uitgevoerd. De zeven deelnemers hadden een hele klus aan de registratie van het enorme aantal planten. De landelijk zeer zeldzame Honingorchis was over grote delen van de jonge duinvallei te vinden. We telden 5070 bloeistengels, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. De Groenknolorchis had het beduidend moeilijker en werd voornamelijk gezien in het normaliter natte zuidelijke deel. Veel planten waren klein van stuk en bloeiden niet door de droogte of door een dichte en hoge vegetatie van voornamelijk Moerasrolklaver en plaatselijk ook van Duinriet. Desondanks telden we toch weer een record aantal planten (bloeiend en vegetatief) van 27.600. Daarmee kan het Kennemerstrand gerekend worden tot één de grootste groeiplaatsen van deze Europees beschermde plantensoort in Nederland. 

De aanhoudende droogte en de verruiging als gevolg daarvan, zijn een bedreiging voor de Groenknolorchis. Het zoveel mogelijk vasthouden van regenwater in de dikke moslaag van het zuidelijke deel beschermt Groenknolorchis tegen uitdroging en vertraagt de verruiging. Voorzichtig maaibeheer en zo min mogelijke betreding zijn daarom aan te bevelen.

Foto: groenknolorchis in vrucht, met markeerschelp van de telling

 

Deel deze pagina