woensdag 31 juli 2019

Vrienden van het Kennemerstrand hebben in de eerste helft van juli 2019 de jaarlijkse telling van de Groenknolorchis en de Honingorchis uitgevoerd. De zeven deelnemers hadden een hele klus aan de registratie van het enorme aantal planten. De landelijk zeer zeldzame Honingorchis was over grote delen van de jonge duinvallei te vinden. We telden 5070 bloeistengels, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018. De Groenknolorchis had het beduidend moeilijker en werd voornamelijk gezien in het normaliter natte zuidelijke deel. Veel planten waren klein van stuk en niet bloeiend door de aanhoudende droogte en/of door een dichte en hoge vegetatie van voornamelijk moerasrolklaver en plaatselijk ook van duinriet in het zuidervlak. Desondanks telden we toch weer een record aantal planten (bloeiend en vegetatief) van 27.600. Daarmee kan het Kennemerstrand gerekend worden tot één de grootste groeiplaatsen van deze Europees beschermde plantensoort in Nederland.

Foto: groenknolorchis in vrucht, met markeerschelp van de telling

 

Deel deze pagina