zaterdag 29 september 2018

Ook in 2018 hebben de Vrienden van het Kennemerstrand weer de zeldzame orchideeënsoorten geteld die het strand zo uniek voor Nederland en Europa maken. De resultaten laten een nog steeds opgaande lijn van het aantal planten zien maar een afvlakking van het aantal nieuwe groeiplaatsen.

De groenknolorchis zien we vooral in het zuidelijke kalkmoeras maar ook op plaatsen met een hoog niveau van grondwater in winter en voorjaar zowel in pioniervegetaties als in min of meer gesloten kruipwilgvegetaties. Honingorchis komt voor in pioniervegetaties en kruipwilgvegetaties die ’s winters vochtig tot nat zijn maar niet langdurig onder water staan. 

Begin juli 2018 telden we in totaal 2785 planten van honingorchis en naar schatting 14.390 exemplaren van groenknolorchis. De telling van de groenknolorchis op het harde, beloopbare deel van het strand kwam op 4100 planten. In het zuidelijke kalkmoeras met een dikke moslaag, waar de dichtheid van groenknolorchis plaatselijk zeer hoog is en waar veel kleine kiem- en juveniele planten voorkomen, is in 2018 gekozen voor een andere telmethode om de kwetsbare begroeiing zo min mogelijk te beschadigen. Uit steekproeftellingen in zes plots van vijftig vierkante meter langs de randen berekenden we het totaal aantal van 10290 planten in het kalkmoeras. 

Deel deze pagina