zondag 25 oktober 2020

De algemene ledenvergadering heeft de visie op de stadsnatuur van Zuid-Kennemerland vastgesteld. De visie geeft de standpunten en ambities van KNNV Haarlem eo voor de stadsnatuur in heel Zuid-Kennemerland. Ons doel is om natuur en biodiversiteit een vast onderdeel te laten zijn van de inrichting van de stad in het belang van iedereen.

De visie geeft leden van KNNV Haarlem en omstreken uitgangspunten ter bevordering van stadsnatuu bij deelname aan actiegroepen, platforms, natuurloket e.d. Bijvoorbeeld aanbevelingen richting overheid, bewoners en ondernemingen over natuurinclusieve infrastructuur, natuurinclusief bouwen en natuurgericht onderhoudsbeheer. Ook kan de visie een inspiratiebron zijn voor de leden van KNNV Haarlem en omstreken bij het ontwikkelen van stadsnatuurr en het uitvoeren van natuuronderzoek en monitoring.

 

Deel deze pagina