Datum: 
zondag 16 augustus 2020 09:00 tot 12:00
Type activiteit: 
Excursie

Bij de naam Buurserzand verwacht je waarschijnlijk een droog en kaal stuifzandgebied.
In werkelijkheid ligt hier een opvallend nat natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar afwisselen.
In de vochtige heidevegetatie komen o.a. soorten als Veenbies, Veenpluis en Klokjesgentiaan en ook Beenbreek voor.
Het is ook het leefgebied van een relatief grote populatie Gentiaan blauwtjes, een soort waar het slecht mee gaat in ons land.
Aan de oostzijde van het Buurserzand bevindt zich op het voormalige stuifzand het merendeel van goed ontwikkelde heidevegetatie, met soorten als Tandjesgras, Borstelgras en Buntgras.

Door vernattingsmaatregelen van rond de eeuwwisseling komen nu ook watervogels als Dodaars, Waterral, Meerkoet, Fuut voor en in vochtige bosgebieden de Houtsnip.
Er zijn dus goede kansen voor een boeiende excursie.

Verzamelpunt voor mensen die rechtstreeks naar het excursiegebied gaan: de parkeerplaats bij het informatiecentrum De Wakel, op de kruising van de Stendermolenweg en het Bommelaspad.
We vertrekken hier om plm. 09.30 uur. (Dit is op eigen risico bij het evt. niet doorgaan van de excursie. Bel evt. daags van te voren).

OPGAVE VERPLICHT:

Buurserzand

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats kruising Boerhavelaan/Prof. Eykmanplatsoen (richting Borsthuis) te Hengelo
Kosten: 
Meerijdkosten
Contactpersoon: 
Harry de Jong (06-55324290)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina