Datum: 
zondag 20 september 2020 09:00 tot 12:00
Type activiteit: 
Excursie

Deze excursie gaat naar een van de mooiste bosgebieden van Twente, nl. naar Egheria bij de Lutte. We lopen via een zeer afwisselende wandelroute via Tankenberg en Paaschberg door het gebied. Het is een oud Twents hoevenlandschap met oude boerderijen, omgeven door akkers, houtwallen, weilanden en bossen.

Het gebied is sinds 1977 in bezit van Natuurmonumenten. Het landgoed dankt zijn naam aan de vier zonen van textielindustrieel Hendrik Ten Cate.
De eerste letters van hun voornamen (Egbert, Hendrik, Richard en Arnold) vormen tezamen Egheria. Het gebied kenmerkt zich door een grote rijkdom in planten en dieren.
Dit is het gevolg van de ondergrond die bestaat uit een mengeling van klei, zand, grind en stenen die in de voorlaatste ijstijd is gevormd tot de Oldenzaalse Stuwwal.
Hier ontspringen ook een aantal beken en dankzij het bronwater en de bodemsamenstelling is de plantenrijkdom enorm.
Ook voor vogels is deze verscheidenheid aan terreintypes zeer aantrekkelijk. Als broedvogel komt o.a. de Middelste bonte specht voor met meerdere broedpaartjes.
Ook de Grote- en Kleine bonte specht, de Groene- en de Zwarte specht komen hiervoor. Er zijn 5 soorten roofvogels waargenomen.

Maar ook in de herfst is hier volop te zien en te horen.
De wandeling heeft een lengte van ongeveer 4 km en kent behoorlijke hoogteverschillen. 

Verzamelpunt voor mensen die rechtstreeks naar het excursiegebied gaan: de parkeerplaats van Erve Middelkamp aan de Bentheimerstraat tussen Oldenzaal en De Lutte. Komend van Oldenzaal is het na de Tankenbergweg de eerste halfverharde weg links bij het bord Erve Middelkamp. Na het bord Bestemmingsverkeer naar de P-plaats van bezoekers.(navigatie: De Lutte, Bentheimerstraat 15a).
We vertrekken hier om plm. 09.30 uur. (Dit is op eigen risico bij het evt. niet doorgaan van de excursie. Bel evt. daags van te voren).

OPGAVE VERPLICHT:

Egheria

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats kruising Boerhavelaan/Prof. Eykmanplatsoen (richting Borsthuis) te Hengelo
Kosten: 
Meerijdkosten
Contactpersoon: 
Bert Oude Egbrink (074-2434340)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina