Datum: 
zondag 6 september 2020 09:00 tot 17:00
Type activiteit: 
Excursie

Voor deze excursie gaan we naar de uiterwaarden bij Deventer.
Zoals bekend worden er momenteel diverse ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd in het stroomgebied van de grote rivieren. 
Dit in het kader “Ruimte voor de rivieren”. Hierdoor krijgen de rivieren meer ruimte waardoor de kansen op overstromingen worden verkleind. 
Daar waar het mogelijk is worden de dijken verhoogd en verlegd. Ook worden binnendijks nevengeulen gerealiseerd.
Er worden tijdelijk waterstanddalingen op de IJssel bij hoogwater van 10 centimeter gerealiseerd ter hoogte van Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden en 19 centimeter ter hoogte van de Bolwerksplas.

Door deze werkzaamheden nemen ook de ecologische waarden van de uiterwaarden toe.
Meer foerage ruimte voor de vogels en ruimte voor natuurlijke ontwikkeling van de flora.
De werkzaamheden bij Deventer zijn een aantal jaren geleden al uitgevoerd.

Het is de bedoeling dat we de uiterwaarden aan de westkant van de IJssel zullen bekijken. We starten bij De Worp.
Voor meer informatie zie de web-site: https://www.ruimtevoorderivier.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-deventer/
Als het hoogwater is gaan we naar landgoed de De Haere bij Deventer.

Het is een dagexcursie, de deelnemers worden verzocht een lunchpakket mee te nemen.
I.v.m. met de auto indeling is opgave, voor 4 september per E-mail wytze.boersma@hetnet.nl nodig.
Vermeld dan ook even of je wilt rijden.

OPGAVE VERPLICHT:

IJssel

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats kruising Boerhavelaan/Prof. Eykmanplatsoen (richting Borsthuis) te Hengelo
Kosten: 
Meerijdkosten
Contactpersoon: 
Wytze Boersma (074-3762711)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina