Datum: 
zondag 18 augustus 2019 09:00 tot 12:00
Type activiteit: 
Excursie

Net over de provinciegrens met Gelderland tussen Gelselaar en Markvelde ligt het Noordijkerveld. Van oorsprong was het Noordijkerveld een natte en vochtige heide met vennen. In het begin van de vorige eeuw is het grootste deel ontgonnen tot gras en akkerland. Er ontstond een landbouwgebied met natte weilanden en akkers op schrale zandgrond, afgewisseld met bosjes.
Door het gebied werd een spoorbaan van Neede naar Hellendoorn aangelegd. Het zand dat nodig was voor het verhogen van de spoordijk werd in de omgeving naast de spoorlijn gewonnen.
Rond de laatste eeuwwisseling werd er een begin gemaakt met de herinrichting voor nieuwe natuur van het Noordijkerveld. De voormalige landbouwgronden werden uit productie genomen en een deel is afgegraven door de bouwvoor te verwijderen. Hierdoor krijgt de oorspronkelijk natuur weer een kans. De vennen werden hersteld.
Het Noordijkerveld is 120 hectare groot en beslaat 40 hectare nieuwe natuur, waarvan 27 hectare verschraald is.
In het gebied is een tiental jaren geleden door Vitens een drinkwaterpomp gebouwd. Bijna het gehele Noordijkerveld bestaat uit het drinkwatergebied.

Verzamelpunt voor mensen die rechtstreeks naar het excursiegebied gaan: de kleine parkeerplaats bij het Vitens pompstation aan de Haardijk 14A (een onverharde weg) Gelselaar (Gld).
We vertrekken hier om plm. 09.40 uur. (Dit is op eigen risico bij het evt. niet doorgaan van de excursie. Bel evt. daags van te voren).

Noordijkerveld

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats kruising Boerhavelaan/Prof. Eykmanplatsoen (richting Borsthuis) te Hengelo
Kosten: 
Meerijdkosten
Contactpersoon: 
Wytze Boersma (074-3762711)
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina