ANBI gegevens KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal

De KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. 
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. 
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie over het onderwerp ANBI en schenkingen, belastingzaken etc. op de website van de belastingdienst

Naam

KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal

Fiscaal nummer

8505 72 010

Contactgegevens

Postadres:
e-mailadres:
Website:Hengelose Esstraat 19, 7556 EA Hengelo
secretariaat
http://hengelo-oldenzaal.knnv.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester & Ledenadministratie:
Natuurhistorisch secretaris:
Lid, Redactie 'Onder de loep' & Webmaster:W. Boersma (Wytze)
J. Zwienenberg (Jan)
J. B. N. Weernink (Jan)

A. G. Oude Egbrink (Bert)
K. H. de Jong (Harry)

Beleidsplan

Statuten
Beleidsplan

Beloningsbeleid

De KNNV afd. Hengelo-Oldenzaal beloont op geen enkele wijze haar bestuur, leden of derden voor geleverde diensten. 
Indien leden of bestuursleden onkosten maken bij de voorbereiding of uitvoering van verenigingsactiviteiten kunnen alleen onkosten worden gedeclareerd. In alle gevallen moeten deze onkosten zijn begroot in een vastgestelde begroting door de Algemene ledenvergadering van de vereniging.

Doelstelling

Huishoudelijk Reglement

Verslag activiteiten

Jaarverslag

Financiële verantwoording

Begroting en rekening

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Deel deze pagina