zaterdag 24 maart 2018

Natuurcursus  -  Waterleven – het verhaal van Water en Planten en Dieren

De cursusgroep KIN van de groene verenigingen, KNNV, IVN en NIVON Hengelo organiseert een cursus over het water en het waterleven in sloot en plas. 

De cursus bestaat uit drie theorieavonden

De cursus bestaat uit drie theorieavonden: op de maandagavonden 9, 16 en 23 april, met een excursie op zaterdagmorgen 21 april.

  • De eerste avond wordt ingevuld door het Waterschap over de inrichting, beheer, controle en de maatregelingen die nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren.
  • Op de tweede avond worden de waterdieren behandeld. Hierbij komen de insecten, kevers, larven, vissen en amfibieën aan de orde. Mogelijk wordt er ook aandacht geschonken aan de invasieve exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft.
  • De laatste avond worden de waterplanten behandeld. Hierbij komen de onderwaterlevende, de zwevende, de drijvende en vaste waterplanten aan de beurt. Zoals bij de waterdieren worden ook de invasieve exoten behandeld en wat de gevolgen zijn voor de bestaande vegetatie.


Op alle theorieavonden wordt zoveel mogelijk een relatie gelegd met de kwaliteit van het water en hoe die zichtbaar is.

De theorie is op de maandagavond, van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Nivoncentrum, Lodewijkstraat 1 - hoek Berfloplein te Hengelo.

De excursie is op zaterdagmorgen 21 april van 10 tot 12 uur op een geschikte locatie om in ‘t echt te zien wat er in het water leeft en groeit.

Kosten leden 15 euro, niet leden 20 euro. De kosten moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening: NL93ASNB0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum o.v.v. Natuurcursus te Hengelo. 

Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: marjomulder23@gmail.com

Cursusteam KNNV, IVN en Nivon

Deel deze pagina