De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging voor veldbiologie, waar natuurliefhebbers elkaar vinden in hun gemeenschappelijke hobby. De KNNV is opgericht in 1901.
De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. 
De ondertitel ‘vereniging voor veldbiologie’ benadrukt de rol van de natuurstudie.

De KNNV kent ruim 50 afdelingen verspreid over het hele land. Alle leden ontvangen 4x per jaar het landelijk verenigingsblad 'NATURA'.
Hierin staan informatieve artikelen over natuur, natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging.
In de afdelingen wordt het grootste deel van de activiteiten georganiseerd. De afdelingen houden excursies, lezingen, weekenden en cursussen. 
Zij doen inventarisatiewerk (zoals vogeltellingen of planteninventarisaties voor landelijk onderzoek) en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden.
Daarnaast zijn er landelijke werkgroepen, waarin specialisten met elkaar actief zijn op een specifieke planten- of diergroep.
Er zijn werkgroepen voor bijvoorbeeld vogels, insecten, (korst)mossen, waterdiertjes en planten.
Kijk voor meer informatie op de op de landelijke website:  www.knnv.nl.

Op de vele prachtige uitgaven van de landelijke uitgeverij van de KNNV krijgt men korting. 
Voor een overzicht van de uitgaven zie:  www.knnvuitgeverij.nl

Afdeling Hengelo-Oldenzaal

De afdeling Hengelo-Oldenzaal is opgericht in 1916 en heeft ongeveer 100 leden.
Door het jaar heen worden er excursies naar interessante gebieden in Twente en omstreken georganiseerd. 
In de winterperiode is er een lezingenprogramma. Daarnaast zijn er leden actief in werkgroepen en binnen projecten.

Leden van de afdeling Hengelo-Oldenzaal ontvangen 4 keer per jaar het eigen afdelingsblad 'Onder de Loep' uit, met daarin interessante artikelen en een overzicht van alle activiteiten van onze afdeling.

Het lidmaatschap van de KNNV (inclusief het lidmaatschap van de afdeling Hengelo / Oldenzaal) bedraagt € 32,- per jaar; gezinsleden betalen € 10,- (betalingen d.m.v. machtiging op bankrekening NL94 RABO 0191 8887 10 t.n.v. Kon. Ned. Natuurhistorische Ver.). 
Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap uiterlijk 1 november bij de ledenadministratie van de afdeling. Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris.

Statuten afdeling Hengelo-Oldenzaal

De statuten van de KNNV afdeling Hengelo-Oldenzaal zijn op 13 mei 2011 bij de notaris gepasseerd en daarmee rechtsgeldig.
Via bijgaande link zijn de statuten in te zien:  Statuten

Deel deze pagina