De paddenstoelenwerkgroep Twente bestaat uit Joop de Wit, Ineke Bielen, Laurens van Run, Gerben Winkel,
Marian Oude Tijdhof, Jisk Holleman en Mariska Damink (de laatste vier geen lid van de KNNV).
Allen zijn lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging NMV. Zo mogelijk gaat deze groep éénmaal per week op pad, veelal op woensdag.
Waarnemingen worden doorgegeven aan het karteringsbestand van de NMV.
Speciale waarnemingen worden ook doorgegeven voor plaatsing op de website van de NMV.
Hiernaast wordt deelgenomen aan onderzoeksprojecten van de afdeling.

Paddestoelen gezocht

Ons verzoek aan de andere leden van KNNV Hengelo-Oldenzaal is nu om (toevallige) waarnemingen van
onbekende of bijzondere paddenstoelen direct na die waarneming aan één van ons te melden, zodat we zo
mogelijk nader onderzoek ter plaatse kunnen instellen.
Melden kan per e-mail (eventueel met foto) of telefonisch. We danken iedereen bij voorbaat voor ieders bijdrage.

Joop de Wit, Castorweg 160-10, Hengelo, 074 2770154, 06 51793094, wal.wit@wxs.nl
Ineke Bielen, Scholtenhoeklaan 7, Oldenzaal, 0541 514891, jwbielen@xs4all.nl
Laurens van Run, Waelstedelanden 40, Enschede, 053 4763756, laurens@vanrun.net
Gerben Winkel, Andoorn, 41, Oldenzaal, 0541 520157, buitenkansen@natuurfotografie.demon.nl

Informatie: Laurens van Run

Deel deze pagina