De plantenwerkgroep werkt hoofdzakelijk in los verband.

Op individuele basis wordt er hoofdzakelijk geïnventariseerd voor FLORON.
Hiernaast wordt in groepsverband deelgenomen aan projecten zoals de Benterheide, de inventarisatie van de Hengelose beken en de Flora-inventarisatie groenstroken in Hengelo.

In samenwerking met de Gemeente Hengelo worden de komende jaren alle bermen, die een of twee keer per jaar gemaaid worden, geïnventariseerd. 
Hierdoor ontstaat een goed beeld waar beschermde en waardevolle planten staan. Met het beheer kan hiermee dan rekening gehouden worden.
Op de plattegronden zal de vindplaats van deze soorten aangegeven worden.
Met de gemeente Hengelo hebben we afspraken om Hasseler Es, het gebied tussen de Deurningerstraat- en Oldenzaalsestraat te inventariseren.
Elke keer wordt een strook nader bekeken.

Via onderstaande link is de Bijzondere Bomenlijst van gemeente Hengelo 2017 in te zien.
Bijzondere Bomenlijst gemeente Hengelo 2017

Inlichtingen bij: Wytze Boersma (tel 074-376 2711) of Jan Zwienenberg (tel. 074-242 38895)

Deel deze pagina