Verslag inventarisatie Hengelose beken 2008

Zoals aangegeven in de onder de loep’s van maart en juni van dit jaar zijn we begonnen met de inventarisatie van de Hengelose beken. We hebben gekozen om van buiten de stad naar het centrum toe te werken.
Daarom hebben we gekozen om als eerste met de Koppelleiding, ten oosten van de wijk Groot Driene te beginnen. De gemeente Hengelo is van plan om de oude loop van de Elsbeek in de bebouwde kom te herstellen.

Het water van de Elsbeek stroomt nu, ter hoogte van deJacques Perkstraat in de Koppelleiding.
De Koppelleiding ontvangt niet alleen water van de Elsbeek maar ook van een aantal beken en beekjes vanuit Driene en het
gebied rond het Lonnekermeer. De Koppelleiding voert het water om de binnenstad van Hengelo richting het Twente kanaal.
Hiermee wordt voorkomen dat de binnenstad last heeft van overstromingen tijdens stortbuien en langdurige regenval.
Door het gebied van de Koppelleiding rond de Elsbeek in kaart te brengen, hebben we een indruk van de huidige situatie en
wat we verwachten kunnen als de Elsbeek weer wordt hersteld.

In totaal hebben we dit jaar 5 keer de Koppelleiding met de oevers geïnventariseerd op hogere planten.
Totaal hebben we 159 plantensoorten genoteerd. Op het kaartje en tabel is de onderverdeling aangeven.

Traject dd. Aant. Traject dd. Aant. Traject dd. Aant.
A 12 juni 94 B 27 mei 71 C 8 juni 72
D 12 aug 67 E 26 juni 57      

 

Als bijzonderheid vonden we:

Zwanenbloem ( Butomus umbellatus) trajectdelen: A, D en E
Adderwortel (Persicaria bistorta) trajectdeel: B
Pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) trajectdeel: B
Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) trajectdeel: A
Beekpunge (Veronica beccabunga) trajectdeel: C
Watergentiaan (Nymphoides peltata) trajectdeel: B


Ook werd er goed gekeken naar de verschillen tussen de Grote en Kleine egelskop.

Verder viel op:

  • Beide oevers worden nu niet meer gelijktijdig gemaaid. Dit heeft het voordeel dat er altijd bloeiende soorten blijven. Het maaien zelf gebeurt wel vroeg.
  • Van het Swafert gaat de Elsbeek weer verder richting centrum. De inventarisatie hier leert dat de beek (-oevers) veel minder soorten bevatten.
         Een aansluiting op de Koppelleiding biedt dus perspectieven.


Wytze Boersma, november 2008

Deel deze pagina