Datum: 
zaterdag 20 april 2019 09:00
Type activiteit: 
Excursie - paddenstoelen

 

Geestmerambacht - voorjaarspaddenstoelen.
Recreatiegebied Geestmerambacht bestaat uit een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en orchideeënweides. In het gebied groeien plantensoorten zoals de Koekoeksbloem, de Smeerwortel, de Moerasmelkdistel, Heelblaadjes en orchideeën. Er grazen Schotse hooglanders.
Vogelsoorten zoals de Buizerd, de Bonte specht, de Sperwer en de Bruine kiekendief maar ook Smienten, Tafeleenden en Zaagbekken worden regelmatig waargenomen.

In de Middeleeuwen maakten de toenmalige bewoners, de drassige grond geschikt voor landbouw. Toen omstreeks 1800 de koeienpest uitbrak schakelden zij over op tuinbouw. Voor hun akkers was de vruchtbare bagger uit de sloten heel belangrijk, door het vele baggeren werden de sloten steeds breder en ontstond het 'Rijk der Duizend Eilanden'.
We gaan onder leiding van Martijn Oud op zoek naar voorjaarspaddenstoelen.

Georganiseerd door: 
Kosten: 
Bijdrage voor de gids. (€ 3,-)
Contactpersoon: 
Kjell Nilsen, tel. 06-1838 8573
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina