Algemene informatie over excursies

 • Wilt u uw aanmelding voor de excursie per email doen vóór vrijdagavond 18.00 uur? E-mail: knnvijenl@live.nl. Wilt u vermelden of u met eigen auto komt en of er iemand kan meerijden? Telefonisch (als e-mail niet lukt) kunt u zich aanmelden op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur bij de betreffende excursieleider, zoals vermeld bij de excursies. Ook bij onverhoopte verhindering graag telefonisch afmelden bij de excursieleider.
 • De excursies vinden doorgaans plaats op zaterdag.
 • Excursies met een gids kosten € 3,- pp, te betalen aan de excursieleider.
 • We vertrekken vanaf het metrostation Capelsebrug, links van de parkeerplaats, waar de vrachtauto's geparkeerd staan om 8.30 uur (november t/m april om 9.00 uur), tenzij anders vermeld bij de informatie over de excursies. Ter plekke wordt de parkeerplek van de bestemming doorgegeven. Er bestaat ook de mogelijkheid dat er van de planning wordt afgeweken, als er bijzondere waarnemingen op het internet worden vermeld.

 

Algemene voorwaarden voor excursies

 • Aangeraden wordt om het volgende mee te nemen: voedsel, drinken, lidmaatschapskaarten van Natuurmonumenten en/of het Zuid-Hollands Landschap. Laarzen en/of regenkleding zijn, al naar gelang de weers-omstandigheden en de gesteldheid van het te bezoeken terrein, zeer nuttig.
 • Er zijn excursies die een halve of een hele dag duren. Indien niet anders vermeld duren de excursies de gehele dag.
 • We maken gebruik van auto's. We willen met zo weinig mogelijk auto's vertrekken. Dus als het even kan stap dan bij elkaar in de auto en laat de eigen wagen op de parkeerplaats staan.

 

Informatie over het meerijden in auto's:

 • Het vervoer van passagiers tijdens excursies die door onze afdeling worden georganiseerd dient geheel vrijwillig en kosteloos te geschieden in verband met de aansprakelijkheid.
 • Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer mag uitsluitend aan het einde van de rit aan de orde komen. De hoogte van de bijdrage is € 0,20 per gereden km per auto. Dit bedrag wordt gelijkelijk over het aantal inzittenden van de auto verdeeld.
 • In geval van schade ten aanzien van de medepassagiers dient duidelijk aan de verzekeringsmaatschappij te worden opgegeven dat het meerijden geheel vrijwillig en kosteloos geschiedt. In geval van schuld van de eigenaar/bestuurder vallen de aanspraken van de medepassagiers onder de verplichte W.A.M. verzekering.
 • Mochten er zich ondanks deze toelichting toch moeilijkheden met een verzekeringsmaatschappij voordoen over deze materie, dan is het gewenst om naast de behandeling door de assurantie-adviseur, ook het Algemeen Secretariaat van de KNNV in te schakelen voor nader advies.
 • Het is gewenst dat elke automobilist die passagiers meeneemt, in zijn of haar verzekeringspakket een inzittendenongevallenverzekering heeft.
 • Enkele verzekeringsmaatschappijen hebben zo'n verzekering automatisch in hun pakket opgenomen, bij andere kan deze speciaal worden afgesloten.

Deel deze pagina