Niet alleen lezingen, maar ook cursussen worden regelmatig georganiseerd. Cursussen worden gegeven door terzake deskundigen op het gebied van het behandelde onderwerp, maar ook vaak door enthousiaste leden van onze afdeling, van overige KNNV-afdelingen of andere natuurorganisaties.

Beschikbaar zijn: diaprojector, beamer, laptop, projectortafel, scherm en cursusmateriaal, zoals mappen met cursusinformatie.

Cursussen worden gehouden in Buurtcentrum De Fluiter, De Wiekslag 3, Capelle aan den IJssel in de wijk Middelwatering.
Incidenteel op een ander adres als dit specifiek vermeld wordt bij de aankondiging.

Cursussen vinden plaats op dinsdagavond, soms maken excursies op andere tijdstippen deel uit van een cursus.
Aanvangstijd van een cursus is 20.00 uur (tenzij anders wordt afgesproken), de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kaartje De Fluiter

 

Deel deze pagina