Kijk op Exoten

Exoten zijn dieren en planten die niet van nature in ons land thuishoren en schade kunnen aanrichten.

De KNNV werkt samen met de VOFF aan het project Signalering Exoten van het Team Invasieve Exoten
van het Ministerie van EZ en de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
In dit project heeft de KNNV afgesproken dat zij haar leden zal informeren over specifieke soorten (o.a.) via nieuwsbrieven.
Waarnemers spelen een belangrijke rol in het veld als het gaat om het signaleren van potentieel invasieve exoten.

Er wordt verzocht om exoten te melden op www.telmee.nl en op www.waarneming.nl.

Leden van de KNNV kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief via: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten.
Kijk op Exoten wordt dan automatisch toegezonden.
Kijk op Exoten is ook opgenomen op de website Natuurtijdschriften.nl.

Hieronder kunt u de Nieuwsbrieven vanaf nummer 24 bekijken.Deel deze pagina