maandag 1 januari 2018

Geachte leden van de KNNV IJssel en Lek,

Binnenkort begint het nieuwe jaar.
Zoals u waarschijnlijk weet, is de contributie voor het lidmaatschap niet gewijzigd.
De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Een huisgenootlid betaalt € 12,50
Ik wil u vragen uw contributie uiterlijk 31 december 2017 over te maken op rekeningnummer
NL50 INGB 0002 8257 97 t.n.v. KNNV IJSSEL en Lek onder vermelding van Contributie 2018.
Als u uw lidmaatschap wilt wijzigen, laat dit dan z.s.m. weten aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,


Helena de Jong - van Exel,
Penningmeester K.N.N.V. IJssel en Lek.
Email: hatjong@hotmail.com
Telefoonnr. 0648066734

Deel deze pagina