vrijdag 29 mei 2020

De laatste jaren broedde er altijd wel een paartje steltkluten ergens in de dichte begroeiing van de Zouweboezem. Waarschijnlijk ook dit jaar weer, want Hans Boekhout zag dit paartje fourageren in het water achter het kijkscherm aan het eind van het vlonderpad. Misschien worden ze tijdens onze eerste excursie naar de Zouweboezem wel weer gezien!?

(foto: Hans Boekhout)

Deel deze pagina