dinsdag 17 april 2018

Inventarisatierapport Capelle aan den IJssel 2016 en 2017 is beschikbaar.

De KNNV afdeling IJssel en Lek heeft in 2016 en 2017 een inventarisatie gemaakt van de flora en fauna van vier natuurvriendelijke oevers.
Vervolgens hebben wij het ’s Gravenweggebied, inclusief de Schenkelsedreef (het Elzenlaantje, het Wegelingpark) en de Ringvaart in onze inventarisatie betrokken.

Ons doel was een onderbouwd inzicht te verkrijgen van de natuurwaarden van dit gebied door een gedegen analyse van de biodiversiteit.
Wij hebben daartoe van januari tot november op verschillende dagen en avonden, in totaal veertien maal, met deskundigen van verschillende disciplines (planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen, geleedpotigen, amfibieën en reptielen en zoogdieren) waarnemingen verricht.
Begin 2018 hebben wij de waarnemingen verwerkt tot een eindrapport, waarin we ook aanbevelingen doen ter versterking of verbetering van de natuurwaarde i.c. van de biodiversiteit van het gebied.

Het rapport is te vinden in het overzicht Waarnemingen 2018.

 

Deel deze pagina