dinsdag 16 april 2019

 Gierzwaluwen

Een lezing door Trudy du Chattel (samen met Marleen Andriessen).

Gierzwaluwen zijn heel bijzondere vogels. Ze zijn 24 uur per dag in de lucht. Ze vangen vliegend insecten. Ze drinken vliegend, slapen vliegend en soms paren ze zelfs vliegend. Ze vliegen dus eigenlijk altijd, behalve als er eieren gelegd en uitgebroed moeten worden. Daar hebben ze een nest voor nodig. In vroeger jaren leverde dat geen problemen op, onze huizen waren nauwelijks geïsoleerd en hadden nogal wat gaten en scheuren en losliggende dakpannen waardoor ze onder het dak, de dakgoot of in de muren konden broeden. Nu is dat wel anders.

Gierzwaluw
Foto: Harrie van Berkel

In de lezing komen de kenmerken en de eigenschappen van de verschillende zwaluwen aan de orde.
Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor het gedrag, de broedkalender en de trekroute van de gierzwaluw. Een deel van de presentatie is ingeruimd voor de manier waarop we de gierzwaluwen kunnen beschermen, door ze onder andere kunstmatige nestruimte aan te bieden.  Hiervoor zijn inmiddels velerlei creatieve oplossingen uitgedacht. Vooral zwaluwtillen worden steeds populairder.

 Algemene informatie lezingen

Gierzwaluw
Foto: Jochem Kühnen

Deel deze pagina