Het kwartaalblad Samengesteld Blad van de KNNV-afdeling IJssel en Lek verschijnt vier maal per jaar en wordt elektronisch toegestuurd aan de leden.
Desgewenst wordt een papieren exemplaar verstrekt.
Redactie: G.J.M. Boerma (Geert).

 

Kjell Nilsen heeft een reeks interessante artikelen geschreven voor de leden van onze onze afdeling.
Als u inzage in een of meer van deze artikelen wilt hebben, kunt u een verzoek mailen naar de webmaster
onder vermelding van de naam van het betreffende artikel. Geef ook aan of u een digitale versie of een papieren exemplaar wenst.
De beschikbare artikelen zijn:
- Drieteenmeeuwen en Stormmeeuwen
- Drieteenstrandlopers en steenlopers
- Eendenbalts
- Fijnstralen
- Geelsterren
- Geschubde mannetjesvaren
- Graspiepers en Oeverpiepers
- Hanenpoten
- Hyacinten in het voorjaar
- Meniezwammetje
- Oorzwammen- Scholekster
- Veronica Ereprijs
- Gebundelde champignonparasol Leucoagaricus americanus
- Oeverbies, Bolboschoenus laticarpus
- Oenothera oehlkersii

Verzoeken kunt u richten aan: webmaster@ijsselenlek.knnv.nl of aan Martin van Rees (martinvanrees@xs4all.nl)

Deel deze pagina