Voor u gelezen of overgenomen uit externe bron:

In de Nieuwbrief van Nature Today gaat het o.a. over mieren - een onderwerp waarover we in een eerdere lezing aardig zijn bijgeschoold.

Bergrenmier18-SEPT-2017 Van de bergrenmier (Formica lemani) is dit jaar een nest gevonden in Zuid-Limburg en wel on het Schimperbosch. De bergrenmier komt in België met name voor in de hoogvenen van Wallonië. Er was echter ook een vindplaats bij Gemmenich, net ten zuiden van Zuid-Limburg. Tijdens een gerichte zoekactie in het dichtbijgelegen Schimperbosch werd een nest gevonden van deze soort; het eerste voor ons land!

(Foto: Wikipedia door Derek Parkinson.)

Draaigatje

23-SEP-2017 - De exotische mier mediterraan draaigatje (Tapinoma nigerrimum) is pas sinds kort bekend uit ons land, maar is nu al op verschillende plaatsen opgedoken. De soort is dus sterk invasief. De plaatselijke soorten worden weggeconcurreerd en bovendien wordt op alle plekken flinke overlast ervaren door de omwonenden. In bijna alle gevallen komen de mieren ook binnenshuis, soms zelfs in alle kamers en op de bovenverdiepingen.
Het mediterraan draaigatje is een lastige exoot. Ze maakt enorme kolonies en is niet weg te krijgen. Dit komt doordat de kolonies vele samenwerkende koninginnen hebben die alle nieuwe werksters en geslachtsdieren produceren. Zo ontstaan enorme kolonies die andere (mieren)soorten verdringen. Gelukkig komt het mediterraan draaigatje nu alleen nog maar voor in stedelijk gebied. De nesten bevinden zich op allerlei plekken waar de zon het oppervlak opwarmt, met name onder stoeptegels en in muren van tuinen en huizen.
Als de kolonie bestreden wordt, blijven er altijd wel koninginnen leven en die breiden zich dan weer uit. De mier lijkt dus erg op andere zeer lastige invasieve mierensoorten in ons land zoals de Plaagmier, Argentijnse mier en de Atlantische dwergschubmier. Het Mediterraan draaigatje komt van nature voor in het Middellandse zeegebied en waarschijnlijk wordt ze (onder andere) door de handel in tuinplanten verbreid.

Scheefbloemwitje26-SEP-2017 - VLINDERS. De uitbreiding van het Scheefbloemwitje gaat nog harder dan we al verwachtten. Uit het buitenland is bekend dat er in een jaar grote afstanden kunnen worden overbrugd, maar dat er al in 2017 waarnemingen uit Wageningen zouden zijn, hadden we niet gedacht. Hij vliegt nog enige weken door, dus hoe ver zal hij nog naar het noorden en westen oprukken? Het Scheefbloemwitje uit Wageningen op 25 september (Bron: Chris van Swaay) Het Scheefbloemwitje is een relatief nieuwe soort in Nederland. In 2015 werden de eerste waarnemingen gedaan in Limburg. Vorig jaar, in 2016, werd de soort op veel meer plaatsen in Limburg aangetroffen. Dit jaar, 2017, kwamen de waarnemingen weer wat noordelijker uit Limburg tot aan Arcen en ook uit Twente (waarschijnlijk vanuit het oosten binnengekomen).

 Foto: Wikipedia door Adrian198cm.

**************************************

Bericht van de landelijke KNNV, Zeist Het secretariaat stuurde per circulaire een aanmoediging rond om een (gratis) abonnement te nemen op de nieuwsbrief. Allicht een goede gedachte. Het gaat als volgt : ga naar de home-page van de website : www.knnv.nl Klik op het ikoon met de tekst "ABONNEER op de NIEUWSBRIEF" De rest gaat bijna vanzelf.

**************************************

Een website met prettig beschreven informatie over stinsenplanten en kruidentuinen is de volgende : www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor Het is wat zoeken in de vele rubrieken (met name de trefwoorden links-onder) maar zeker de moeite waard.

**************************************

Twee berichten uit die andere Nieuwsbrief - van Nature Today : 4-JAN-2017
Paddenstoelen: De vondst van de grijze vorkplaat op twee nieuwe locaties in de omgeving van Kootwijk betekent een mooie start van het paddenstoelenjaar. De grijze vorkplaat is één van de meest bedreigde paddenstoelen van Nederland. Sinds 1983 is deze op een trechterzwam gelijkende paddenstoel met 97% afgenomen. Hoofdoorzaak is zijn grote gevoeligheid voor stikstofdepositie.
Vogels: Een Brits vrouwtje grauwe kiekendief vloog voor haar overwintering helemaal naar de kust van Ghana. Nog niet eerder in twaalf jaar zenderonderzoek, en na 67 grauwe kiekendieven gezenderd te hebben, is er één zó ver zuidelijk waargenomen. De 66 andere zendervogels overwinterden tussen Senegal en Tsjaad in de Sahel, het savannegebied dat tussen de Sahara en de tropische kust in ligt.

**************************************

Activiteiten van het IVN gericht op de jeugd: Tijdens de WoesteLand kampen werken jongeren in de natuur in het gebied waar ze verblijven. Hier ontdekken ze het bijzondere gebied om zich heen. Het blijft natuurlijk niet bij het verrichten van noeste arbeid: samen spelletjes spelen, een duik nemen in het water en buiten avonturen beleven is bij alle kampen net zo belangrijk! De WoesteLand Zomerweek vindt plaats tussen 23 juli en 22 augustus. De kosten voor deze zomerweek variëren per week. Opgeven kan via www.woesteland.nl.

**************************************

In het Landelijk Meetnet Vlinders tellen honderden vrijwilligers jaar in jaar uit wekelijks op dezelfde manier de vlinders op vaste routes. Door die standaardisatie kunnen we betrouwbare conclusies trekken over hoe het met de vlinders gaat. Zo kunnen we nu een tussenstand geven van de eerste helft van 2016 en dat geeft een wisselend beeld. Omdat deze tellingen al meer dan 25 jaar op dezelfde manier worden gedaan, kunnen we goed de resultaten van de eerste maanden van dit jaar vergelijken met het gemiddelde van de afgelopen 25 jaar. Het begon helemaal niet slecht met de voorjaarsvlinders. De eerste drie weken van april zaten we op ‘normale’ aantallen. Maar toen ging het mis. De laatste week van april was het koud en winderig, met veel regen. Het aantal vlinders halveerde dan ook in die week, vele overleefden het slechte weer niet en in mei hadden we duidelijk minder vlinders dan normaal. Gelukkig trok dat in de weken erna weer langzaam bij; begin juni zaten we weer op ‘normale’ aantallen vlinders. Zeker nu de juni-dip voorbij is kunnen we de komende weken weer flink wat vlinders gaan zien. bron: Vlinderstichting

************************************

Een nieuwe app maakt het mogelijk de tochten die beschreven worden in het boek Natuur in Nederland zelf te maken. Natuur in Nederland is een prachtig boek over de Nederlandse natuur, waarin auteur Frank Berendse de lezer in warme, begrijpelijke bewoordingen meevoert door de natuur in de tien landschappen van Nederland. Van de Drentse hoogvenen tot de duinen, van de Gelderse beekdalen tot de polders en van het rivierenland tot de Limburgse heuvels. Ook de steden passeren de revue. Het enthousiasme van Berendse werkt aanstekelijk: je zou willen dat je al zijn tochten zelf kon maken om alles zelf te zien, te horen en te ruiken. En dat kan nu. Met deze app komt Natuur in Nederland echt tot leven. De nieuwe app voor iPhone en Android smart phones voert je met de gps van je mobiel en een overzichtelijk kaartje door de natuur langs juist die punten waar iets moois valt te beleven. Bij ieder punt wordt verteld wat er te zien, te horen of te ruiken valt. Je hoort dan ook de vogels of kikkers op die plek of je kunt de afbeeldingen bekijken van de wilde planten die hier groeien. De filosofie is dat de wandelaar of fietser de nodige info krijgt zonder allerlei gezoek in documenten en kaarten.

************************************

Deel deze pagina