Datum: 
dinsdag 21 maart 2017 20:00
Type activiteit: 
Vergadering

De ervaring leert dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zelden langer dan 30 à 45 minuten in beslag neemt. De agenda kent eveneens een vertrouwd patroon: de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Naast de jaarverslagen die in het eerste nummer van Bladgroen van 2017 zijn opgenomen, worden de overige vergaderstukken (zoals de agenda en het financieel overzicht) hier weergegeven en aan de leden met e-mailadressen rondgemaild. De stukken zijn na aanpassing en goedkeuring door de vergadering later gedurende een jaar op deze website in te zien (als bijlage onderaan na klikken op ORGANISATIE>BESTUUR).
Na afloop van het officiële gedeelte (om ongeveer 21.00 uur) zal Jan Westgeest een overzicht presenteren van de Geleedpotigen en in het bijzonder de Insecten, beestjes die iedereen tijdens veldwerk of excursies zoal kan tegenkomen. Hij doet dit aan de hand van de globale indeling van deze enorme veelheid aan verschijningsvormen.
Insecten en andere ongewervelden raken steeds meer in de belangstelling, wereldwijd, zelfs als voedselbron. Mogelijk bestaat er daarom ook onder de leden van de KNNV en IVN belangstelling om een ‘insectenwerkgroep’ op te richten, al dan niet beperkt tot een bepaalde groep van insecten (of zelfs andere ongewervelden). Aan het slot van de presentatie kunnen geïnteresseerden hierover ideeën uitwisselen en mogelijk al tot plannen komen.
Geïnteresseerde IVN-leden kunnen daarom rond 20.45 uur aanschuiven, maar i.v.m. de plaatsruimte gelieven zij zich wel tevoren even aan te melden via e-mail: klik hier
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Tegenover het gebouw is voldoende parkeergelegenheid op het sportterrein (de parkeerplaats aldaar blijft open).

een bladsnuitkever; foto Jan Westgeest

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
IJsclub-/MEC-gebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina