Datum: 
zondag 10 november 2019 09:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Polder Zeevang is een veenweidegebied dat merendeels nog een hoge waterstand kent, met slechts hier en daar een enkele onderbemaling. Een oude waterloop (de IJe) loopt van Edam naar Oosthuizen. Langs deze waterloop is een rijk moerasbiotoop ontstaan. Langs de dijk ligt een drietal plasjes, ontstaan door dijkdoorbraken, die gedeeltelijk zijn omgeven door rietland. Het gebied is van bijzonder belang voor smienten. In beide gebieden kunnen we in deze tijd van het jaar diverse soorten ganzen en eenden waarnemen. Daarnaast komen roofvogels als kiekendief en slechtvalk voor.
Mocht daar nog tijd voor zijn: De Ven is een buitendijkse strook land aan het IJsselmeer ten noorden van Enkhuizen. Vanaf de dijk heeft men goed zicht op het gebied dat zelf niet toegankelijk is.
Uiterlijk aanmelden do. 7 nov. 20.00 uur, bij Anke Burgers (bij voorkeur via e-mail: klik hier of anders 071-5767870).

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
parkeerplaats bij zwembad De Vliet
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina