Datum: 
zaterdag 2 september 2017 08:00
Type activiteit: 
Excursie

De Kwade Hoek is een natuurgebied dat spontaan is ontstaan. Het is een terrein met primaire duinvorming, voedselrijke slikken, grazige schorren, vochtige duinvalleien en duinstruwelen. Het zoute water van de zee kan via geulen en kreken ver het gebied in stromen. Als de zee zich teruggetrokken heeft blijven de slikken voedselrijk en genieten steltlopers (wulp, zilverplevier, zwarte ruiter en vele andere) van de garnalen en wormen. Ook zijn zowel de grote stern als de reuzenstern in dit gebied te vinden. En voor de plantenliefhebbers: diverse bijzondere brakminnende planten (bijv. heemst) zijn er te vinden. Houd rekening met een langere wandeling.
Uiterlijk aanmelden do. 31 aug. 20.00 uur, bij Ad den Toom (e-mail: klik hier of 06 51190983)
Max. 16 deelnemers.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Nee

Deel deze pagina