vrijdag 25 maart 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 maart 2016 heeft de KNNV-afdeling Leiden en omgeving een nieuwe voorzitter benoemd: Ineke Laroo. Ineke neemt de voorzittershamer voorlopig voor een jaar over van Corrie van Kralingen die de functie gedurende 13 jaar op uitstekende wijze heeft vervuld.
De voltallige vergadering steunde de overdracht en als het voorzitterschap Ineke na een jaar nog steeds zal blijken te bevallen (waar ook de overige bestuursleden bepaaldelijk voor zullen gaan), zal zij de functie ook daarna nog geruime tijd continueren.

De afdeling is zeer verguld met haar nieuwe voorzitter en wenst Ineke een succesvolle periode toe! Tegelijkertijd dankt de afdeling Corrie voor haar grote betekenis gedurende de afgelopen vele jaren.
Namens de gehele afdeling,
Jan Westgeest, secretaris

Deel deze pagina