vrijdag 13 maart 2015

Tijdens het RAVON-symposium onder de titel 'De vissen van Zuid-Holland' op 13 maart 2015 (in museum Naturalis te Leiden) ontving het Leidse project Vissenmonitoring ruime aandacht. Niet alleen was in het programma een presentatie van Aaf Verkade, de projectleidster, opgenomen (zie nieuws-slider), maar ook bleek verderop in het programma, bij de lancering van het nieuwe boek 'De vissen van Zuid-Holland' door RAVON, dat gegevens van Aaf veruit de grootste vrijwilligersbijdrage aan dit fraaie werk vormden. Zij kreeg dan ook - samen met de dagvoorzitter tijdens het symposium, dhr. Hans Schouffoer (lid van 'Water-Natuurlijk' en het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap van Rijnland) - als eerste een exemplaar van het boekwerk uitgereikt uit handen van Richard Struijk van RAVON (zie foto onder).
Zelf overhandigde Aaf ook een exemplaar van haar eigen fotoboek 'Project Vissenmonitoring & Blik onder water in Leiden' aan Hans (tweede foto).
(alle foto's: Jan Westgeest)


    Aaf Verkade en Hans Schouffoer ontvangen de eerste exemplaren van 'De vissen van Zuid-Holland'


                                  Aaf overhandigt haar fotoboek aan Hans Schouffoer.

Deel deze pagina