zondag 14 april 2019

Tijdens het tweede landelijke ‘Spinnensymposium’ in Nederland, dat op 13 april 2019 plaatsvond in Wassenaar, werd het Leidse KNNV-lid Peter van Helsdingen, die gerust de ‘Aartsvader van de Arachnologie’ in en ook buiten Nederland genoemd mag worden, direct na afloop van diens presentatie over de stand van de spinnen in ons land en tot diens grote verrassing benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester E. Jaensch van de Gemeente Oegstgeest wond er geen webjes om: hij liet er geen enkele twijfel over bestaan dat Peter deze lauwerende onderscheiding meer dan waard is, en speldde hem de versierselen op die hierbij horen. Peter heeft niet alleen een groot deel van zijn leven gewijd aan de bestudering van spinnen en wat daarbij komt kijken, maar hij heeft ook kans gezien om de mensheid om hem heen te betrekken bij de acceptatie van (om niet te spreken van waardering voor) deze dieren.
Tijdens de vrolijke plechtigheid is nadrukkelijk stilgestaan bij de zorgvuldigheid die Peter altijd betracht heeft in zijn wetenschappelijk werk en tegelijk bij de bijzonder aardige wijze waarop Peter omgaat met z’n medemens (binnen en buiten Naturalis, zijn grootste werkterrein).
Hopelijk gaat in de nabije toekomst ook de hartenwens die Peter uitsprak in zijn presentatie, in vervulling: dat er een waardig opvolger gevonden wordt voor de overname van de werkzaamheden die hij ook na zijn pensioen nu al zo'n twee decennia heeft volgehouden (en vast nog wel eventjes blijft volhouden).

Foto: Oscar Franken, NEV (Nederlandse Entomologische Vereniging)

Deel deze pagina