zaterdag 21 september 2019

'Ontdek de Natuur in jouw Buurt' (ONB) is een bijzonder samenwerkingsverband tussen de KNNV, IVN en Naturalis.
Op 28 januari 2019 hebben deze organisaties hun medewerking toegezegd aan de oprichting en de activiteiten van de Citizen-Science-werkgroep ‘Ontdek Natuur in je Buurt’. Zij ondersteunen het startdocument, waarin de doelstelling, de werkwijze en de financiële onderbouwing zijn beschreven (voor het startdocument kijk op de website van de werkgroep door hier aan te klikken.

Het doel van deze werkgroep is vrijwilligers en wetenschappers bij elkaar te brengen rond bepaalde onderzoeksvragen uit de natuur. Kennis wordt gedeeld en activiteiten worden geoefend, meestal mét een excursie. De werkgroep heeft de intentie te reageren op vragen uit de samenleving; voorbeelden zijn de tweede Nationale Bijentelling, het Oeverplantenproject, de Vlindertelling of een vraag van een gemeente over gebiedsbeheer.
Het is de verwachting dat mensen door hun betrokkenheid bij deze onderwerpen zich meer bewust worden van de natuur. Men leert de natuur beter kennen en komt meer te weten over soorten en aantallen. Door de gegevens te delen dragen mensen bij aan het behoud van natuur.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
• Op 14 februari 2019 was er een workshop 'Planten en insecten herkenningsapps & digitaal waarnemen' en op 24 april de eerste veldexcursie op de Ruigekade in Leiderdorp. In totaal zijn er drie veldexcursies op de kade geweest.
• Op 2 september jl. is deze workshop herhaald; er waren 31 belangstellenden. Omdat niet iedereen kon meedoen, wordt deze workshop binnenkort opnieuw gehouden, met een veldpracticum voor alle deelnemers.
• Op 12 april is de workshop 'Bijen herkennen en leren tellen' gehouden, met een theoretisch deel en een praktijkdeel; er waren 22 deelnemers.
• Op 27 mei zijn er vier veldworkshops 'Oeverplanten' georganiseerd, met in totaal 17 deelnemers.
De website van de werkgroep informeert je over de activiteiten; klik hier.

Meedoen?
De werkgroep wordt nu gevormd door Jacqueline Henrot, Ron Mes en Maddy van Holland. Vind je het leuk om mee te helpen bij de organisatie van één of meerdere workshops? Wij zien je graag komen! Je kunt je aanmelden bij één van ons of stuur een mail aan ontdeknatuur@gmail.com.

Inmiddels bezinnen we ons op een toepasselijke naam voor de werkgroep. Ideeën zijn erg welkom.

Foto: Bij het theoretisch gedeelte van een workshop (foto: Maddy van Holland)


Deel deze pagina