woensdag 13 mei 2020

In februari 2020 is in Leiden de Paddenpatrouille van start gegaan. Tot half april zijn er ruim dertig mensen in de avonduren op pad gegaan om amfibieën over te zetten. Vooral padden en salamanders worden namelijk massaal doodgereden, ook op fietspaden, wanneer ze na de winterslaap op trek gaan naar het water om zich voort te planten.

De Paddenpatrouille is in eerste instantie opgericht om de laatste padden van Stadspolderpad en Broekweg te redden, maar is uiteindelijk op vier locaties aan de slag gegaan (te vinden op https://www.padden.nu/Werkgroepen/Werkgroep/Werkgroeppagina.aspx?Folid=4130920).

Het in kaart brengen van de populaties en doorgeven van de resultaten is een wezenlijk onderdeel van het werk. De resultaten komen in de landelijke database NDFF, maar kunnen ook heel lokaal van pas komen om bijvoorbeeld het beheer van sloten te verbeteren. Daar gaat de Paddenpatrouille mee aan de slag nu het overzetseizoen is afgelopen.

Over alle locaties heeft de werkgroep in totaal 788 amfibieën (514 gewone padden, 163 kleine watersalamanders, 104 bruine kikkers en 7 groene kikkers) aangetroffen en daarvan zijn er 696 veilig overgezet. Op een paar locaties worden ook amfibieën uit de regenwaterputten gehaald.

De Paddenpatrouille is een subwerkgroep van KNNV Leiden en heet nieuwe vrijwilligers van harte welkom. In februari 2021 zijn er weer informatieavonden. Aanmelding en informatie bij Corinna Vermeulen, paddenpatrouille@xs4all.nl, 071-523 18 66.

Kleine watersalamander

Deel deze pagina