dinsdag 21 maart 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van dinsdagavond 21 maart 2017 is aan de oud-voorzitter van de Leidse afdeling van de KNNV, mevr. Corrie van Kralingen-Kroon, de erepenning van de KNNV uitgereikt, tijdens een voor de betrokkene plotseling ingelast agendapunt. Secretaris Jan Westgeest, die jarenlang met Corrie in het bestuur samenwerkte, mocht de uitreiking verzorgen. Hij memoreerde dat Corrie 13 jaar lang de voorzittersrol heeft vervuld (nadat zij zich destijd had aangemeld om op tijdelijke basis de toen vacant geworden positie in te nemen) en hij gaf blijk van ieders waardering voor het vele en nuttige werk dat Corrie in al die jaren heeft verricht.
Corrie blijft overigens nog immer zeer actief o.a. binnen de plantenwerkgroep.
Uit het applaus van de aanwezigen valt overduidelijk af te leiden in welke enorme mate alle leden het werk van Corrie hebben gewaardeerd en blijven waarderen!

Alle leden wensen haar nog vele gezonde en fijne jaren - ook in KNNV-verband - toe!

Onderonsje na de uitreiking: "We blijven ons gewoon voor de KNNV inzetten."

 

 

 

Deel deze pagina