IMG_2115.jpg


De KNNV Lelystad heeft geen aparte werkgroep voor de amfibieën, reptielen en vissen. Wel wordt door verschillende leden actief bijgedragen aan de soort-gerichte projecten van Landschapsbeheer Flevoland. Daaronder:

- Onderhoud van broeihopen voor, en monitoring van Ringslangen (Natrix natrix).
- Waarnemingen van strict beschermde soorten zoals de Rugstreeppad (Bufo calamita).

Verder worden ook waarnemingen van andere amfibieën en reptielen verzameld voor het project Natuurrijk Lelystad en worden de meest bijzondere waarnemingen gemeld via de rubriek "Horen, zien en schrijven" in het Lokvogeltje en op deze website. Personen die willen bijdragen aan één van deze projecten kunnen contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland of Jeroen Reinhold.

Deel deze pagina