maandag 11 april 2011

Door: Henk Timmerman
In 2011 zijn de volgende bijzondere waarnemingen gedaan in Flevoland mbt korstmossen: 

Punctelia borreri
foto: Henk Timmerman 

Witstippelschildmos (Punctelia borreri).
Een van de mooiste macrolichenen van Nederland, opnieuw sterk toenemend
door vooral de klimaatverandering. In Lelystad moet hij zich al
behoorlijk lang geleden hebben gevestigd, want op essen aan de Beukenhof
groeien grote exemplaren. Een boom is voor een belangrijk deel zelfs
helemaal bedekt met deze soort, een situatie die 30 jaar geleden in heel
Nederland niet voorkwam.

Gewoon Schriftmos (Graphis scripta)
Een van de meest aansprekende schriftmossen van Nederland, die tot voor kort vooral werd gezien als soort van zeer oude bossen, ondermeer op de Veluwe. Het is een soort die de laatste jaren echter snel toeneemt en nu ook in jonge polderbossen wordt gevonden. Hij is al vastgesteld in het Gelderse Hout, Natuurpark Lelystad, Woldbos en Ketelbos.

Geel schriftmos (Opegrapha ochrocheila)
Nog een schriftmos die tot voor kort als zeldzaam gold en onbekend was uit Flevoland. Hij komt nu opvallend veel voor in bossen in Oostelijk Flevoland, ondermeer in het Gelderse Hout en Natuurpark Lelystad. Deze soort heeft een duidelijke voorkeur voor oude populieren op open plekken of aan bosranden.

Lemmopsis pelodes
Een obscure, efemere soort, die als bruinige korst op lemige paden te vinden is. Hij werd massaal aangetroffen op het pad dat naar de uitzichtheuvel in de Stille Kern van het Horsterwold voert. Deze soort wordt in Nederland hoogst zelden gevonden, maar waarschijnlijk wordt hij veel over het hoofd gezien.

Hamsteroortje (Normandina pulchella)
Onlangs werden zeer kleine exemplaren gevonden op een oude populier in een populieren-vlierenbos in het Gelderse Hout. Een eens zeldzame, maar sterk toenemende soort die zich onlangs in onze provincie heeft gevestigd en zich waarschijnlijk sterk zal uitbreiden.

Boomsuikerkorst (Fuscidea lightfootii)
Ook doodgewone bomen langs straten in een stad als Lelystad blijken tegenwoordig zeldzame korstmossen te herbergen. De Boomsuikerkorst neemt overal in Nederland toe, maar is nog steeds zeldzaam te noemen. In Lelystad groeit hij op de linden van de Houttuinen aan de westzijde van het Woldbos. Deze lindes zijn overigens rijk aan bijzondere soorten, en verdienen alleen al daarom bescherming.Deel deze pagina