Bestuur KNNV Lelystad

Voorzitter Nico Dijkshoorn
Secretaris Wim Boersma
Natuurhistorisch Secretaris

Jeroen Reinhold

Penningmeester + ledenadministratie Arne Bakker
Algemeen lid Ap Bernhart

 

 

Publiciteit  
Redactie Het Lokvogeltje Bert Zijlstra
Verspreiding Het Lokvogeltje Bert Zijlstra

Website

Arne Bakker

   
Werkgroepen  
Heemtuingroep Jan Marbus
Insectenwerkgroep vacant
Korstmossenwerkgroep Henk Timmerman
Vogelwerkgroep Berry van Elst
Kwelstrook Batavia Petra Borsch
Zoogdieren Jeroen Reinhold
Amfibieën Reptielen Vissen

Jeroen Reinhold

Fotografie

Ap Bernhart

Deel deze pagina