Impressie van 35-jarig jubileumDe Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) heeft in de provincie Flevoland één afdeling namelijk de afdeling Lelystad. Deze afdeling is op 4 april 1974 opgericht.

Vier keer per jaar wordt het afdelingsblad Het Lokvogeltje in eigen beheer uitgegeven en verspreid onder de circa 140 leden.

Regelmatig vinden algemene excursies plaats en excursies georganiseerd door de werkgroepen die overigens voor alle leden toegankelijk zijn. Bij de excursies op gewestelijk niveau kan men bovendien kennismaken met leden van andere afdelingen.

Gezamenlijk met de IVN-afdeling Lelystad wordt een heemtuin in het stadspark van Lelystad onderhouden.

Met name in de wintermaanden worden avondlezingen georganiseerd (zie agenda) die meestal druk bezocht worden.

Deel deze pagina