Het Lokvogeltje is het afdelingsblad van onze afdeling en verschijnt vier keer per jaar. De redactie is in handen van Bert Zijlstra

- Nieuws uit de vereniging:
- Agenda
- Horen Zien en Schrijven: opvallende natuurwaarnemingen van het afgelopen kwartaal
- Nieuws over dier en plant in polderland

Verder bevat elk nummer een mix van:
- Excursieverslagen
- Soortbesprekingen
- Onderzoeksverslagen
- Overige artikelen (o.a. over GPS, Flora en Faunawet)

De inhoud van de Lokvogeltjes zijn als Pdf document op deze website te lezen. Ook is de agenda op de website te raadplegen. Mensen die kopij willen aanleveren voor het volgende Lokvogeltje kunnen contact opnemen met Bert Zijlstra.

Overzicht Lokvogeltjes:

 

 • Lokvogeltje 2020-1
 • Lokvogeltje 2019-4
 • Lokvogeltje 2019-3
 • Lokvogeltje 2019-2
 • Lokvogeltje 2019-1
 • Lokvogeltje 2018-4
 • Lokvogeltje 2018-3
 • Lokvogeltje 2018-2
 • Lokvogeltje 2018-1
 • Lokvogeltje 2017-4
 • Lokvogeltje 2017-3
 • Lokvogeltje 2017-2
 • Lokvogeltje 2017-1
 • Lokvogeltje 2016-4
 • Lokvogeltje 2016-3
 • Lokvogeltje 2016-2
 • Lokvogeltje 2016-1
 • Lokvogeltje 2015-1
 • Lokvogeltje 2014-3
 • Lokvogeltje 2014-2
 • Lokvogeltje 2014-1
 • Lokvogeltje 2013-4
 • Lokvogeltje 2013-3
 • Lokvogeltje 2013-2
 • Lokvogeltje 2013-1

 

Deel deze pagina