Het Lokvogeltje is het afdelingsblad van onze afdeling en verschijnt vier keer per jaar. De redactie is in handen van Bert Zijlstra

- Nieuws uit de vereniging:
- Agenda
- Horen Zien en Schrijven: opvallende natuurwaarnemingen van het afgelopen kwartaal
- Nieuws over dier en plant in polderland

Verder bevat elk nummer een mix van:
- Excursieverslagen
- Soortbesprekingen
- Onderzoeksverslagen
- Overige artikelen (o.a. over GPS, Flora en Faunawet)

De inhoud van de Lokvogeltjes zijn als Pdf document op deze website te lezen. Ook is de agenda op de website te raadplegen. Mensen die kopij willen aanleveren voor het volgende Lokvogeltje kunnen contact opnemen met Bert Zijlstra.

 

Overzicht Lokvogeltjes:

 

 

Deel deze pagina