IMG_0503 - versie 2.JPG


De insectenwerkgroep heeft als doel om meer te weten te komen over het voorkomen van enkele insectenfamilies in Flevoland. Binnen de werkgroep richt de meeste aandacht zich op de dag- en nachtvlinders, libellen en sprinkhanen en in mindere mate op zweefvliegen en bijen. 
Alle waarnemingen worden vastgelegd in een database. Ook worden er gegevens verzameld onder niet-leden. Inmiddels bevat deze database ongeveer 55000 waarnemingen.

Excursieverslagen over insecten kunt u hier lezen

Verslag Wilde Bijen lezing en excursie door Jan Verbraaken 

Vlinders in het Harderbos profiteren van begrazing

In 2009 zijn enkele enthousiaste nachtvlinderaars begonnen met het inventariseren van de nachtvlinders in m.n. Oostelijk Flevoland. Dit onderzoek heeft al geleid tot enkele tientallen nieuwe nachtvlindersoorten voor Flevoland, daaronder ook landelijk zeldzame soorten zoals de Grote Boomspanner (Triphosa dubitata), de Getekende Rozenspanner (Anticlea derivata) en de Geelbruine Houtuil (Lithophane socia).
Van het nachtvlinderonderzoek is begin 2010 een verslag gemaakt en kunt u hier lezen. Verder zijn verschillende leden actief met monitoring. Zo wordt in het Natuurpark Lelystad al jaren een libellenroute gelopen en worden in het Gelderse Hout en verschillende delen van het Harderbos de vlinders geinventariseerd. Tenslotte wordt jaarlijks deelgenomen aan de Nationale Nachtvlindernacht.

Deel deze pagina