Sinds 2008 zijn op deze locatie vrijwilligers actief met kleinschalige beheerwerkzaamheden gericht op meer natuurontwikkeling in de groenstrook tussen Bataviastad en de Houtribweg. In het verleden was dit gebied bijzonder aan planten vanwege het brakke kwelwater dat hier aan de oppervlakte komt. Na alle ingrepen die gepaard zijn gegaan met de bouw van Bataviastad is de gehele strook over de kop getrokken. Vrijwilligers in deze strook zijn actief met ontwikkeling, beheer en educatie (in samenwerking met IVN). Er wordt o.a. een wandelpad gemaakt, riet gemaaid en afgevoerd en knotwilgen gepland.

Deel deze pagina