woensdag 10 december 2014

De KNNV-Lelystad adviseert Staatsbosbeheer in haar beheerplan voor het Oostvaardersveld. Een gebied dat de etalage van de Oostvaardersplassen genoemd wordt. Het gebied wordt gekenmerkt door oude spontaan ontwikkelde wilgenbossen, rietvegetaties, open water, ruigte en graslanden.

De KNNV inventariseert al jaren de broedvogels in een deel van het Oostvaardersveld en veel KNNV-leden zijn betrokken bij de monitoring van de ringslangen en bevers in het gebied. 

In het Oostvaardersveld zullen edelherten worden toegelaten via een drooggelegde duiker onder het spoor. Wel zal het aantal edelherten in het Oostvaardersveld beperkt blijven zodat er geen grote schade aan de bossen kan ontstaan en dat er een goede verhouding tussen de verschillende vegetatietypen blijft.

 oostvaardersveld.jpg

 Oostvaardersveld in ochtendschemer tijdens KNNV-vogelinventarisatie (c) Jeroen Reinhold

Deel deze pagina