woensdag 11 mei 2016

 

 

 

16-130 Rapport Soortendag-1599 CFotostudioWierd_0.jpg

 Officiele overhandiging rapport door voorzitter Nico Dijkhoorn aan wethouder John van den Heuvel (foto studio Wierd)

 

Woensdag 11 mei heeft wethouder John van den Heuvel uit handen van voorzitter Nico Dijkshoorn van de natuurhistorische vereniging KNNV Lelystad, vereniging voor veldbiologie, het rapport van de Soortenzoekdag 2015 ontvangen. Vorig jaar werd de Soortenzoekdag in het Oostervaartbos en het Bergbos gehouden. Beide bossen zijn het afgelopen jaar intensief onderzocht. Dit onderzoek heeft ruim duizend verschillende soorten opgeleverd. Veel zoogdieren en planten, maar vooral ook veel vogels, vlinders, libellen, paddenstoelen en korstmossen. Het rapport doet aanbevelingen met betrekking tot het beheer van beide bossen.


Uit het rapport van 2015 kwam onder andere naar voren dat er meer dode bomen moeten blijven staan, omdat staande dode bomen weer goed zijn voor andere dieren en planten dan liggende dode bomen. Ook is een van de aanbevelingen om vrijstaande bomen met licht op de stam meer te sparen bij kapwerkzaamheden en de kap met minder zware machines te laten uitvoeren om zo de bodem niet te verstoren. Ook werd aanbevolen om een strikter en intensiever maaibeheer en hooilandbeheer aan te houden; een strook van een stuk bos te vervangen door een grasstrook, zodat er meer zon langs de tocht komt; en om de nieuwe poelen gefaseerd te schonen om meer variatie te krijgen van de oevers.

De leden van KNNV Lelystad doen al enkele jaren onderzoek naar de voorkomende planten en dieren in de bossen en natuurterreinen rond Lelystad. Al eerder werden het Gelderse Hout, Natuurpark Lelystad en het Zuigerplasbos intensief onderzocht.De KNNV heeft veel waardering voor de vele bossen en natuurterreinen die Lelystad rijk is en ver tot in de stad reiken en wil graag jongeren en ouderen enthousiasmeren om mee te werken aan het onderzoek. Reden voor de KNNV om dit jaar vooral aandacht te besteden aan het tussen de Kempenaar en Schouw gelegen Bultpark. Een soortenrijk stadspark. In dit park zijn de afgelopen maanden onder meer sporen van een visotter aangetroffen.

Hoewel de zoektocht naar soorten gedurende het gehele jaar wordt gehouden, concentreren de activiteiten zich vooral op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni. Op zondag 5 juni wordt in samenwerking met het IVN, Landschapsbeheer Flevoland en de gemeente Lelystad de 5e Soortenzoekdag in het Bultpark  gehouden. Tijdens deze dag worden een groot aantal korte excursies verzorgd, die voor een ieder vrij toegankelijk zijn. Iedereen is van harte welkom. Voor nadere inlichtingen zie: www.knnv.nl/lelystad of www.soortenzoekdag.nl

Deel deze pagina