donderdag 6 februari 2014

Vrijwilligers van KNNV, de Vereniging voor Veldbiologie afdeling Lelystad, hebben in het weekend van 11 en 12 januari 2014 alle aanwezige  watervogels in het stedelijk gebied geteld. Deze telling is in een overzichtelijk rapport samengevat en op donderdag 6 februari 2014 door Berry van Elst, voorzitter van de KNNV afdeling Lelystad, overhandigd aan wethouder Wout Jansen en heemraad Jan Nieuwenhuis.

Er is dit jaar voor het eerst overal in de stad op hetzelfde moment geteld. Dit simultaan tellen voorkomt dubbeltelling en geeft een goed beeld van de hoeveelheid en verschillende soorten watervogels. Omdat Lelystad een waterrijke stad is en ook nog nabij grotere wateren en moerassen ligt zoals het Markermeer, IJsselmeer en de Oostvaardersplassen, zijn er veel watervogels zoals eenden, zwanen en meerkoeten.

De Lelystadse telling biedt de mogelijkheid om de hoeveelheid en verschillende soorten watervogels te vergelijken met het landelijk beeld. Door  de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) wordt jaarlijks in het buitengebied een watervogeltelling uitgevoerd. Wethouder Wout Jansen: “Ik ben erg blij met de resultaten van dit onderzoek. Het tellen van watervogels past binnen het gemeentelijk waterplan en het gemeentelijk monitoringplan flora en fauna 2009. Door de telling is er meer aandacht voor watervogels in de stad en worden inwoners betrokken bij de natuur en de hoge biodiversiteit van het stedelijk water. Dat is natuurlijk precies wat we willen!”.

U kunt het rapport hier downloaden

Deel deze pagina