Oostvaardersveld

 


Sinds 1998 wordt jaarlijks door minimaal zes personen het Broedvogel-Monitoring-Project (BMP alle soorten volgens de SOVON-methode) uitgevoerd van een circa 50 ha groot deel in het oosten van het Oostvaardersveld.
Het geïnventariseerde gebied ligt tussen de Praamweg en de Lage Vaart en wordt in het noorden begrensd door de Knardijk. De zuidelijke grens wordt gevormd door het (fiets)pad dat vanaf de Lage Vaart naar de vogelhut "De Krakeend", en vervolgens via een denkbeeldige lijn door het water richting wildroosters op de Praamweg, loopt. Het telgebied ligt in de atlasblokken 26-14-43, 26-14-53 en 26-14-54.DSC00888.JPG
Het terrein bestaat uit plassen, moeras, wilgenbos en ruigtes en staat onder beheer van Staatbosbeheer. Een wandelroute voert langs de vogelhut "De Krakeend". Deze hut biedt uitzicht over een grote plas en de ruigtes richting de Knardijk en de tweede vogelhut in het gebied "De Poelruiter". Deze ruige delen van het Oostvaardersveld worden begraasd door Konikpaarden. Sinds 2016 is het gebied ook toegenkelijk voor edelherten uit de Oostvaardersplassen.

In totaal zijn er in het gebied ongeveer 400 paren broedvogels aanwezig bestaande uit 55-60 vogelsoorten. Naast de algemene soorten als zwartkop, winterkoning en tjiftjaf worden ook broedparen vastgesteld van blauwborst, kleine plevier en waterral. Al met al een gevarieerd spectrum aan soorten. 

De resultaten van onze tellingen zijn hier te vinden.

 

Voor onze activiteiten in het veld zie het volgende schema voor 2018:

 

Deel deze pagina