IMG_0239.jpgDe heemtuin in het Stadspark van Lelystad heeft als doel de aanwezige soortenrijkdom in stand te houden.

De tuin wordt beheerd door 'De Heemtuinwerkgroep' die bestaat uit vrijwilligers van de KNNV, het IVN (de Heemtuin is te vinden onder Werkgroep) en Landschapsbeheer Flevoland

Wilt u de wilde planten bekijken? De heemtuin is dagelijks geopend.

Iedere donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur werkt de Heemtuinwerkgroep aan het beheer van de tuin. De werkzaamheden kunnen bestaan uit wieden (om overwoekering van kwetsbare soorten te voorkomen), maaien, snoeien, paden herstellen enzovoorts. Als u interesse heeft om mee te helpen kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep Dieuwke Donders.

Vrijwilligers in de heemtuin
v.l.n.r. John Post, Dieuwke Donders, Ria Bosma,Ben van Griethuysen, Trudy Thomassen, Bram Smit, Piet Stooker (foto: Dieuwke Donders)

Jubileum
2011 was een belangrijk jaar voor de Heemtuinwerkgroep. In 1978 werd in het stadspark gestart met de aanleg van een wilde-plantentuin waarvan het beheer in 1986 werd overgenomen door een groep vrijwilligers van het IVN en de KNNV. Om dit 25-jarig jubileum  te vieren werden gedurende het hele jaar activiteiten in en rondom de tuin georganiseerd en werd het jubileumboekje "De heemtuin in vier seizoenen"  uitgegeven. 

Onderhoud Heemtuin 25 Jaar
Door Dieuwke Donders Lokvogeltje 37-1 maart 2011

RietorchisZo begon het...
In een brief d.d. 24 maart 1986 van de dienst publieke werken Lelystad aan het IVN-bestuur staat geschreven: ”Door de gemeenteraad is besloten om niet langer gelden beschikbaar te stellen voor het in stand houden van de wilde-plantentuin in het stadspark. Omdat dit object goed aansluit bij het activiteitenpakket van uw vereniging, hebt U belangstelling getoond om het voor het handhaven van de tuin noodzakelijke onderhoudswerk op vrijwillige basis te continueren. Uiteraard stel ik het bijzonder op prijs als de tuin met uw medewerking kan blijven bestaan. Voorlopig wordt uitgegaan van een proefperiode van twee jaar, waarna …”

De ontwikkeling in 33 jaar...
Dit jaar, in maart 2011, zijn we 25 jaar verder en de tuin bestaat nog steeds dankzij al die mensen die met veel plezier in de tuin werkten en al hun kennis en kunde ervoor in zetten.

Agenda van de activiteiten in 2011
Op zaterdag 2 april wordt het jubileumjaar geopend met een bijeenkomst voor genodigden en een ontdektocht in de heemtuin en het stadspark voor iedereen. Twee producten die voor dit jaar gemaakt zijn worden onthuld; waarvan u er een mee naar huis mag nemen!

De ontdektocht, onder leiding van Trudy Backer en leden van de werkgroep, begint om 15.15 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. We verzamelen in de heemtuin. U bent allen van harte welkom.
Eind maart, begin april is dé tijd van het jaar voor de bloei van veel stinzenplanten en inheemse voorjaarsbloeiers in bos en park. Ook vogels, amfibieën en insecten laten zich zien en horen.

Op donderdagavond 12 mei van 19.00 uur tot 21.30 uur maken we een wandeling door de tuin en het stadspark om te zien welke planten er bloeien en welke vogels er zingen en nestelen. O.l.v. Ria Heemskerk (vogelaar) en leden van de heemtuingroep. Verzamelen op de parkeerplaats bij de dierboerderij in het stadspark.

Details van de volgende activiteiten staan in het volgende Lokvogeltje:
• in juli bent u met of zonder kinderen welkom op een gezellige middag waar naar vlinders en ander vliegend spul in de heemtuin wordt gekeken.
• in augustus maken we een fietstocht in de omgeving van Lelystad op zoek naar wilde planten.
• in november is de natuurwerkdag

 

 

Deel deze pagina