IMG_0239.jpg


De heemtuin in het Stadspark van Lelystad heeft als doel de aanwezige soortenrijkdom in stand te houden.

De tuin wordt beheerd door 'De Heemtuinwerkgroep' die bestaat uit vrijwilligers van de KNNV, het IVN (de Heemtuin is te vinden onder Werkgroep) en Landschapsbeheer Flevoland

Wilt u de wilde planten bekijken? De heemtuin is dagelijks geopend.

Iedere donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur werkt de Heemtuinwerkgroep aan het beheer van de tuin. De werkzaamheden kunnen bestaan uit wieden (om overwoekering van kwetsbare soorten te voorkomen), maaien, snoeien, paden herstellen enzovoorts. Als u interesse heeft om mee te helpen kunt u contact opnemen met de coördinator van de werkgroep Jan Marbus.

 

 

 


RietorchisZo begon het ruim 33 jaar geleden:
(tekst door Dieuwke Donders)


In een brief d.d. 24 maart 1986 van de dienst publieke werken Lelystad aan het IVN-bestuur staat geschreven: ”Door de gemeenteraad is besloten om niet langer gelden beschikbaar te stellen voor het in stand houden van de wilde-plantentuin in het stadspark. Omdat dit object goed aansluit bij het activiteitenpakket van uw vereniging, hebt U belangstelling getoond om het voor het handhaven van de tuin noodzakelijke onderhoudswerk op vrijwillige basis te continueren. Uiteraard stel ik het bijzonder op prijs als de tuin met uw medewerking kan blijven bestaan. Voorlopig wordt uitgegaan van een proefperiode van twee jaar, waarna …”

 

 

Deel deze pagina