Op deze pagina staan verslagen over diverse onderwerpen. Excursieverslagen, onderzoeksrapporten en soortbesprekingen van een werkgroep worden in het menuonderdeel Werkgroepen onder de betreffende werkgroep vermeld.

 

Tussentijds ons jubileum na de plantenjacht

 

Eindejaars plantenjacht (2 jan 2020)

Op donderdag 2 januari hebben 5 enthousiaste plantenliefhebbers het kille weer getrotseerd om vast te stellen welke soorten in bloei stonden. Vanwege het onberekenbare weer in deze tijd van het jaar was er voor gekozen om via de mail binnen de KNNV-kring en heemtuinwerkgroep deze activiteit op korte termijn bekend te maken. Evenals vorig jaar hebben we rondgekeken in het onbebouwde deel in het centrum van Lelystad bij de Stationsweg en de Schouw. In dat gebied tref je plantsoen aan maar ook speelveldjes, groene bermen en hoog spoortalud.

Het bood een dermate gevarieerd terrein dat binnen een uur 20 soorten planten bloeiend werden ontdekt. Bij een enkele was het nodig de boeken er bij te pakken om vast te stellen of het Jacobskruidkruid of Bezemkruiskruid was.
Ook het verschil tussen Groot en Klein streepzaad zochten we op.
Prettige bijkomstigheid van dit excursieterrein was ook dat je na afloop even  in een winkel op temperatuur kon komen.

Jan en Ina Marbus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Jubileum 2019  45 jarig bestaan KNNV afd Lelystad

 Op zaterdag 21 September was het dan zover dat we het jubileum jaar feestelijk hebben gevierd met een samen zijn en excursie in de Burchkamp.

Zo ongeveer de helft van de leden waren aanwezig op deze dag waar we te gast waren bij Lenie de Wilde en haar man op hun erf , waarvoor nog dank voor de gast vrijheid, aan de meerkoetenweg. We startte de dag met koffie/ thee en gebak vervaardigd door Jeroen die ook de catering had verzorgd, waarvoor ook nog dank, 

Na een openngspraatje door onze voorzitter Nico Dijkshoorn trokken we het gebied in, in een soort harmonica beweging daar een ieder toch andere intresses heeft.

 

Een beeld impressie van de jubileum excursie.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien u graag weer bij de excursies, lezingen en natuurlijk het volgende Jubileum.

 

Soortenzoekdag 2019

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni werd in het Stiltebos achter camping Suydersee een soortenzoekdag gehouden. Er was een programma opgesteld met tijdstippen waarop de verschillende studieterreinen aan bod kwamen.


Op zaterdagavond werd er aandacht besteed aan vleermuizen en nachtvlinders.
Zondag kwamen de vogels, planten, insecten w.o. libellen en vlinders aan bod. Tot slot was er een workshop over het “determineren middels je smartphone”.


Dankzij de bijdragen van KNNV’ers Jeroen de Rond en Frans van Alebeek voor insecten, Jan en Marijke Verbraaken voor libellen, Jan Marbus voor vogels en Bram Smit en  Ina Marbus voor planten, heeft deze soortenzoekdag een flinke lijst waarnemingen opgeleverd en dat voor een gebied waarvan vrijwel niets bekend was….

 

Dat gaf dus ook een tevreden gevoel bij KNNV’er, organisator en stadsecoloog Arjan van der Veen.
Vrijdagavond 5 juli is nog een aflevering van het Natuurcafé (20.00 u.). Dan vertelt Henk Timmerman over korstmossen in relatie tot klimaat.
Jan Marbus

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEZING INVASIEVE SOORTEN

Vaarexcursie Botshol

LEZING INVASIEVE SOORTEN
Door Frans van Alebeek, Lokvogeltje 37-2: 17

24 maart hield Wilfred Reinhold (jawel, de broer van ...) een buitengewoon boeiende lezing over exoten. Hij bestudeert al jaren planten- en diersoorten die hier van nature niet voorkomen, maar door de mens hier naartoe zijn gebracht en intussen in de vrije natuur populaties opbouwen. De opkomst was met 27 belangstellenden voor KNNV-begrippen enorm!
We kregen een hele reeks van aansprekende voorbeelden van planten en dieren die intussen onze natuur “verrijken” en daarbij regelmatig problemen veroorzaken. Zoals de halsbandparkiet, grote waternavel, nijlgans, enz., enz. Dat zijn intussen al meer dan 1000 soorten in Nederland.

HalsbandparkietVreemd genoeg is het beleid van onze overheden buitengewoon laks en afwachtend. Juist als een nieuwe soort nog maar op heel beperkte schaal voorkomt (en vaak nog relatief eenvoudig weg te vangen zou zijn) onderneemt men geen acties. Omdat er geen problemen of risico’s zouden bestaan. Pas wanneer een soort zich sterk heeft uitgebreid, inheemse soorten bedreigt en verdringt (bijv. grijze eekhoorns), of een gevaar voor mensen oplevert (bijv. tijgermuggen met knokkelkoorts; ambrosia-alsem en hooikoorts), of hele ecosystemen overwoekert (bijv. japanse duizendknoop) beginnen overheden in actie te komen. Dan is er vaak al veel schade aangericht, en is het wegvangen of uitroeien van zo’n invasieve soort meestal niet meer mogelijk.

Lucky BambooVeel natuurorganisaties houden zich afzijdig van het onderwerp, omdat men de discussie aan moet gaan over selectieve uitroeiing of wegvangen van de ene (invasieve) soort ten gunste van de andere (inheemse) soorten. Dat is een lastige discussie met veel emoties.

Wilfred is op internet zeer actief met verschillende websites: www.invasieve-exoten.nl/ en www.tijgermug.info/. Daar is ook veel meer informatie over dit onderwerp te vinden, wat u zelf kunt doen en hoe u Wilfred kunt steunen. Namens een groot en enthousiast publiek dank aan Wilfred voor zijn inspirerende (en verontrustende) verhaal.


Vaarexcursie Botshol
Tekst: Wim Boersma, foto's: Jolanda Cupido  Lokvogeltje 36-3: 18-20 (september 2010):

Roeien in de Botshol

Zaterdagmorgen 28 augustus 2010
Zaterdagmorgen zag de lucht er in Lelystad mooier uit dan op grond van het weerbericht verwacht mocht worden. Toch maar voldoende regenkleding en laarzen mee. Met zijn tienen, inclusief vier bestuursleden, op pad naar het Botshol nabij Vinkenveen. Boven “de Botter” hoorden en zagen we nog even een boomvalk. Door IVN “De Ronde Venen” zouden we worden rondgeleid in een vaarexcursie. Maar uit het laatste mailtje van Jan Neuvel bleek dat het wel actief varen zou worden d.w.z. roeien. We raakten enigszins verlaat ter plaatse omdat geografie niet onze sterkste kant bleek. De ontvangst was tweeërlei. Enerzijds door de drie IVN-gidsen onder leiding van Ria Waal gastvrij met koek en koffie aan de achterzijde van het woonhuis van de botenverhuurder, maar daarentegen agressief door een waar leger van rivierkreeften ieder zo tussen de tien en vijftien centimeter groot, die met opgeheven scharen de menselijke invasie probeerde te keren. Het waren Amerikaanse Rode Rivierkreeften, exoten die hier een plaag beginnen te vormen. Niet alleen op de oprit maar ook verder op het grasveld bij de bootjes was sprake van een groot aantal van deze aliens.

Amerikaanse Rode Rivierkreeft

Tijdens de koffie viel er nog een flinke bui waarna we embarkeerden en wegvoeren. Een IVN-gids in iedere boot.
Botshol is een prachtig moerasgebied tussen Abcoude en Vinkenveen. Het bestaat uit twee grotere plassen, de Grote Weije en de Kleine Weije, die door nauwe doorgangen met elkaar verbonden zijn. Deze plassen zijn ontstaan door vervening. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit rietland, bos en struweel. De ruigten, en vooral de galigaanvegetatie en kranswierbegroeiingen zijn internationaal van belang. De Natura 2000-status en de status van Habitatrichtlijngebied zijn in voorbereiding. Vanwege de bijzondere planten- en vogelsoorten is het gebied alleen buiten het broedseizoen bereikbaar met roeibootjes.

We werden niet gespaard voor heftige slagregens met onweer. Toch ademde het gebied een rust uit, die je onder de rook van Amsterdam eigenlijk niet verwacht. Een oase. Behalve de twee plassen bestaat het gebied uit een groot aantal verbindingsslootjes tussen de legakkers. De legakkers zijn in het voorjaar gezien vanwege de rietorchis die hier in grote getale voorkomt. Het riet wordt geoogst voor dakdekken.

Rode en witte bessen van de vuilboomstruikGaligaan zagen we op verschillende plaatsen. In dit jaargetijde gemakkelijk te herkennen aan de uitgebloeide bruine stengels met trossen zaaddozen. De bladen die er oppervlakkig als rietbladen uitzien zijn verraderlijk omdat ze niet alleen aan de randen maar ook op de middennerf met fijne scherpe tandjes bezet zijn. Volgens Ria Waal zou er wel eens een krentenbol mee gezaagd zijn. Verder zagen we watermunt, leverkruid, bitterzoet, stinkende gouwe, vuilboomstruiken vol met rode vruchten te veel om op te noemen. Maar het veel geroemde fonteinkruid bleef voor onze boot in ieder geval onzichtbaar. Er schoten nog wat rietzangertjes weg voordat ze duidelijk gedetermineerd waren, maar boven de bomen zagen we verschillende buizerds: één keer twee, één keer drie, een bruine kiekendief, en op het water waterhoentjes, meerkoeten (veel), wilde eenden en flink wat krakeenden die bij naderingen op de wieken gingen. In het Botshol komt een kleine populatie krooneenden voor. Die zijn nu in de rui, maar Ria Heemskerk scherp als altijd heeft er toch een stel op de wieken gezien.

Een prachtig natuurgebied. Een aanrader voor ieder, die heel dichtbij, even het gevoel wil hebben er even uit te zijn in alle rust (Botenverhuur Verweij, Botshol 14, Abcoude).

 

 

Deel deze pagina