De kleine, maar actieve vogelwerkgroep bestaat uit een zestal leden. In de zomer bestaat de belangrijkste activiteit uit het monitoren van de broedvogelbevolking van het Oostvaardersveld. In tien bezoeken per jaar worden de voorkomende broedvogels in het oostelijke deel van het gebied geïnventariseerd. De monitoring wordt al sinds 1998 door de werkgroep uitgevoerd en geeft zodoende een uitstekend beeld van de trends in de broedvogelbevolking van het gebied. De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan SOVON en Staatsbosbeheer.

Regelmatig worden excursies georganiseerd. Deze vinden zowel binnen als buiten de provincie plaats.
Onregelmatig worden cursussen gegeven. 

Heeft u interesse in de werkgroep of in de cursus, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Berry van Elst

Deel deze pagina